Papírové modelářství

Ohni, střihni, slep!

Z diskuze...

Překlady


Překlady nejsou přesné, jsou přes Translate Google.

Stránky

Zámky

Zámek Červený hrádek v Jirkově / čr

Vystřihovánka zámku Červený Hrádek v městě Jirkov v české republice. Model je ve výrobě.

ČERVENÝ HRÁDEK


Informace:
Zámek Červený Hrádek je barokní, čtyřkřídlý objekt s obdélnou dispozicí uzavírající obdélné nádvoří, patrový (venkovní fasády jsou dvoupatrové delší, boční křídla mají sklepní podlaží) a s mansardovou střechou. Hlavní průčelí má třináct os, dvě poschodí a střední pětiosý vysunutý rizalit s pavilónovým nástavcem. První a druhé poschodí rizalitu s nástavcem je členěno vysokým pilastrovým řádem na lisénových podložkách, obdélnými okny s ostěním a uchy s trojúhelníkovými, segmentovými frontomy. Okna mansardy nástavce jsou obdélná, ale menší, v kamenných rámech s uchy. Uprostřed prvního poschodí rizalitu je barokní portál frankovaný sloupy s kladím a bohatě zdobený štukem. Nad portálem je nápis s letopočtem 1675. Střední rizalit s nástavcem je zvýrazněn představeným dvouramenným schodištěm s balustrádami a vázami. V severním křídle (protilehlém hlavnímu, jižnímu průčelí) je hlavní vjezd do nádvoří s portálem se segmentovým štítem. Toto křídlo právě tak jako delší boční křídla (západní a východní) člení lisény, pilastry a podélná okna. Fasády nádvoří jsou patrové, členěné slepými arkádami, pilastry, obdélnými okny, vpadlými poli a vchody. Patro je tu odděleno od přízemních arkád stupňovaný vlysem. Nádvorní křídlo protilehlé hlavnímu průčelí má tři velké arkády a mezi nimi v nikách menší kašny se sochami Jana Brokoffa, představujícími Polyféma a Odyssea.
Z interiéru zámku zasluhuje pozornost slaností sál, prostupující dvě poschodí a mansardu středního rizalitu jižního křídla, členěný pěti okenními osami a výklenky. Stěny přízemí sálu člení čtyři portály s dvojicemi štukových jelínků, krb s reliéfem a zrcadla. Stěny patra sálu zdobí kanelované pilastry nesené štukovými atlanty, štukem rámované niky s mytologickými postavami v nadživotní velikosti. Pod plastikami jsou zdobené kartuše s malbami bitevních scén – kopie maleb malíře Werftena, dále štukové reliéfy. Strop velkého sálu je opatřen poměrně vysokým fabionem a štukovou výzdobou loveckých a mytologických výjevů. Původní stropní obraz byl sňat a odstraněn v důsledku promočení střešní krytiny a stropu snad již koncem 18. století. Pozoruhodná je i zámecká kaple sv. Jana Křtitele s neckovitě sklenutým a štukem zdobeným kněžištěm a s lodí s valenou klenbou, lunetami a perlovcovou ozdobou. Přízemní místnosti zámku jsou téměř všechny klenuté a zdobené štukem, všechny pokoje v poschodí mají ploché stropy většinou s fabiony. Plochostropé jsou i chodby. Schodiště se dvěma rokokovými krby je sklenuto plochým stropem, neseným pilastry; na soklech schodiště jsou štukové vázy. Vstupní vestibul hlavního průčelí i průjezd hlavního vjezdu do nádvoří jsou sklenuty valeně, zdobeny štukem a nástropní malbou, představující východ a západ slunce.

Obrázek vzat z ofic. stránek Jirkova a informace z hrady.cz

Model:
Model připravuji již nějakou dobu a snažím se schánět všelijaké podklady, ale nedaří se mi. Scháním hlavně fotky boků a zadní strany. Jedn se o zevnějšek, kdyby někdo mněl ať se ozve.
Model bude zpracován v jednodušším provedení za použití fototextur, v menším měřítku.
Model se vyvíjí v 3d programu, aby byla přesnost co největší ku vaši spokojenosti.
Náhledy dodám zanedlouho.
Žádné komentáře