Papírové modelářství

Ohni, střihni, slep!

Z diskuze...

Překlady


Překlady nejsou přesné, jsou přes Translate Google.

Stránky

Zámky

Nový zámek Dačice / čr

Vystřihovánka nového zámku Dačice v stejnojmeném městě v české republice. Model je ve výrobě.

DAČICEInformace:

Dačice byly v 16. století centrem rozsáhlého panství Krajířů z Krajku, šlechtického rodu pocházejícího z Korutan. Ti zde nejprve nechali postavit tzv. Starý zámek (dnes sídlo Městského úřadu), renesanční stavbu s cimbuřím, která byla dokončena v roce 1579. Nový zámek rovněž v renesančním slohu postavil pro Oldřicha Krajíře (+ 1600) italský stavitel Francesco Garof de Bison. V roce 1591 je v dačických domovních knihách uváděn jako novostavba. Je pravděpodobné, že zadní a boční křídla zámku byla připojena či výrazně přestavěna až po roce 1610 za Viléma Dubského z Třebomyslic. Nemůžeme vyloučit ani podíl Lva Buriana Berky z Dubé, který zkonfiskovaný majetek koupil v roce

1622. Další majitelé, Fürstenberkové ani Václav Vojtěch z Vrbna a Bruntálu, po sobě nezanechali výraznější stopu. Teprve Heinrich Karl hrabě z Osteinu (1693-1742), který panství koupil v roce 1728, nechal renesanční zámek přestavět barokně a nově zařídit. Architekt Francesco Camelli navrhl úpravu zámecké věže a dal zazdít renesanční arkádové oblouky na nádvoří. Autorem nedochované sochařské výzdoby byl dačický sochař Sebald Kölbl. V roce 1809 přešel zámek dědictvím na šlechtický rod Dalbergů, pocházející z horního Porýní. Karl Anton Maximilian z Dalbergu (1792-1859) byl iniciátorem empirové úpravy průčelí zámku, kterou byl pověřen vídeňský architekt Riedl. Dominantou průčelí se stal středový rizalit s dvěma pilastry a trojúhelníkovým štítem. Ve 30. letech 19. století byly v empírovém duchu upraveny architektem J. Schlepsem také interiéry v prvním poschodí reprezentačního křídla a zejména schodiště, které je vynikající ukázkou empírové architektury u nás. Poslední úpravy za Friedricha z Dalbergu (1863-1914) v roce 1909 změnily vzhled nádvoří. Při výměně oken na chodbách byla odkryta původní renesanční arkáda, arkádové oblouky byly zaskleny a naproti nad průjezdem jižního křídla byla vybudována novobarokní kaple podle projektu vídeňského architekta Hanse Prutschera. Stejný architekt navrhl také interiér pozdně secesní knihovny. Po smrti Johanna z Dalbergu (1909-1940) se stal zámek nakrátko majetkem rodu Salm-Salm, v roce 1945 však byl zestátněn a zpřístupněn veřejnosti. Rekonstrukce fasád, hospodářského křídla, nádvoří a vstupu do zámku v letech 1990-1996 zhodnotila dačický Nový zámek pro současnost. Zámek tak skýtá návštěvníkům možnost kulturního zážitku prohlídkou jeho interiérů, prohlídkou expozice a výstav Městského muzea, které sídlí nově v ižním křídle, nebo možnost odpočinku na nádvoří či procházky v zámeckém parku. Za letních večerů ožívá nádvoří také koncerty a divadelními představeními.


Obrázek z ofic. stránek z. Dačice, info z hrady.cz


Model:

Model připravuji již nějakou dobu a snažím se schánět všelijaké podklady. Scháním hlavně fotky boků a zadní strany. Jedná se o zevnějšek, kdyby někdo mněl ať se ozve.

Model bude zpracován v jednodušším provedení za použití textur, v menším měřítku.

Model se vyvíjí v 3d programu, aby byla přesnost co největší ku vaši spokojenosti.

Náhledy

Jak je již napsáno jedná se o obrázky prozatimní situace 3d modelu. Model odhaduji tak na 80% hotový, 60% otexturovaný.Poslední komentáře
07.01.2011 15:27:42: Přímo model zámku Dačice by měl být zanedlouho k sehnání na prodej. Ostatní se uvidí. Budu zde infor...
06.01.2011 15:37:56: Moc hezké,jakým způsobem bude možné Vaše modely získat?Jsem vášnivým sběratelem modelů českých a slo...